English (UK)Vietnamese-VN

Thiết bị đo lường

Tất cả các hệ thống thiết bị trong mọi ngành công nghiệp từ điện tử, viễn thông, cơ khí, tự động hóa, vv.. dùng trong các ngành công nghiệp dân sự hay an ninh quốc phòng đều cần đo kiểm để đảm bảo độ chính xác. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó, chúng tôi đã bắt tay với các nhà sản xuất thiết bị đo hàng đầu thế giới để phục vụ thị trường trong .

 

Máy phân tích mạng                                                                                               Máy phân tích phổ

              

Máy phân tích vector                                                                            Máy phân tích tín hiệu

                    

Oscilloscope

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: