English (UK)Vietnamese-VN

Thiết bị băng rộng và truyền hình

Chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm và giải pháp chuyên sâu, chất lượng cao cho các nhà khai thác dịch vụ truyền hình, bao gồm: hệ thống head-end, subhead-end, node quang, bộ khuếch đại quang, các bộ chia và ghép quang, chuyển mạch quang, thiết bị GPON, set top box... Đối tác của chúng tôi là các hãng nối tiếng như Thomson Video Networks, Harmonic Inc., Mossman Coporation Ltd., Ascent Technology...

 

 

Bộ ghép quang                                                                                     Hệ thống Head-end 

                           

 

Hệ thống Head-end                                                                                            Hệ thống Subhead-end

                          

 

Set-top-box                                                                                                           Optical Node

                              

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: