English (UK)Vietnamese-VN

Hệ thống thiết bị mô phỏng

Nhằm mục đich nâng cao khả năng tác chiến trực tiếp với phương châm giảm thiểu rủi ro về người, chúng tôi có cung cấp các hệ thống tập bắn với mọi cấu hình từ tập đơn lẻ linh hoạt cho tới một phòng tập bắn với quy mô hoàn chỉnh.

                 Mô phỏng tập bắn                                                                                                                  Mô phỏng tập bay

                   

                    Mô phỏng tập bay

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: